Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                   JAVNE NABAVKE  2015. GODINE     E-mail
 

                       Za sve informacije,vezane za Javne nabavke kontaktirajte nas na

                        e- mail :    javnenabavkevrhbosna@gmail.com                                   

 

 

 

 

Linkovi za download: OBAVJEŠTENJA O JAVNIM NABAVKAMA


 


     OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

     4286-7-3-2-3-1/15


     OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
    4286-7-3-60-3-1/16