Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                   JAVNE NABAVKE  2015. GODINE     E-mail
 

                       Za sve informacije,vezane za Javne nabavke kontaktirajte nas na

                        e- mail :    javnenabavkevrhbosna@gmail.com                                   

 

 

 

 

Linkovi za download: ODLUKE O JAVNIM NABAVKAMA


  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE , Broj : 86/15


  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE , Broj: 182/15


  ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE , Broj: 58/15


 ODLUKA Broj: 33-01/16


 ODLUKA Broj: 34/16


 ODLUKA Broj: 35/16


 ODLUKA Broj: 27-01/16


 ODLUKA Broj:32/16


 ODLUKA Broj:31-01/16


 ODLUKA Broj:31/16


 ODLUKA Broj:16/16


 ODLUKA Broj:30/16


 ODLUKA Broj: 33/16