Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                     IZGRADNJA ŠKOLE      E-mail
 

           IZGRADNJA ŠKOLE          

 

Početkom novembra 2008 godine, počela je druga faza obnove i izgradnje Osnovne škole Vrhbosna. Tom dionicom je predviđena dogradnja dijela objekta koji bi riješio problem nedostatka učionica i kabineta i omogućio rad škole u jednoj smjeni.

 
       Pripreme za gradnju   
 

IZGRADNJA ŠKOLE

        Gradnja prilaza
 IZGRADNJA ŠKOLE  
     Pogled na lokaciju

IZGRADNJA ŠKOLE

      Radove su obišli donatori sredstava  
       Iskop materijala   
 

IZGRADNJA ŠKOLE

         Mehanizacija na djelu
IZGRADNJA ŠKOLE  
        Mehanizacija na djelu

IZGRADNJA ŠKOLE

      Svakodnevna analiza urađenog