Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
      E-mail
FEDERACIJA  BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
OPĆINA STARI GRAD  
OSNOVNA ŠKOLA " VRHBOSNA "  

                                           ul. Baruthana br. 4 - Sarajevo

 
tel./fax 240-100  
  E-mail:  osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba  
     E-mail: izudinbota@gmail.com