Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
PROJEKAT MOŠČANICA  I   /    II     VODENICA     E-mail
Autor Adnan Salaka   

Učenici, nastavnici i ostali uposlenici ove škole su realizirali projekat pod nazivom «Mošćanica». Projekat je zamišljen tako da nastavnici zajedno sa učenicima izvrše pravi uvid u sadašnje stanje same rijeke i njene okoline, te da kroz istorijat, literaturu i ostalo prezentuju promjene koje su se desile vezano za rijeku. Pod ovim promjenama podrazumjeva se sami tok rijeke, zagađenost, promjene vezane za floru i faunu i ostalo.

 
Lokalitet vodozahvata      
                    Rad na terenu 

 
Biohemijski laboratorij      
Rad u hemijskom laboratoriju  

 
Lokalitet vodozahvata      
                   Rad na terenu  

 
Biohemijski laboratorij      
Izolirana bakterija (Eschericia colli)

 
Više članaka...
Naime, Školski odbor naše škole je inicirao osnivanje i registraciju Učeničke zadruge pod
 imenom „Mošćanica“ u okviru koje će biti registrovano više djelatnosti. Za sada,
djeluje voćarska sekcija koja raspolaže plantažama kupina i voća, radi na obezbijeđenju
plastenika za edukaciju iz oblasti povrtlarstva, formiranje rasadnika
četinara i autohtonog voća, uspostavljanju određenih sadržaja kao što su internet i
 fitnes klubovi, te drugi sadržaji navedeni u popisu djelatnosti.  

                                                  «MOŠĆANICA»  II

 2.Ciljevi projekta

 Unapređenje ekološkog i hemijskog statusa voda rijeke Mošćanice.

 Aktivnostima projekta radimo na izgradnji ekološke svijesti djece i lokalnog   stanovništva  prema prirodnom okruženju i očuvanju i zaštiti rijeke Mošćanice

 -Prevencija sulčajnih i drugih zagađivaća sa ciljem smanjenja upotrebe nutrienata u samoj rijeci a i u njenom slivu.

 -Minimizacija  uticaja od poplava organiziranjem aktivnosti na uređenju korita rijeke Mošćanice.

 3.Ciljne grupe i područije implementacije

 Unapređenje ekološkog i hemijskog statusa voda realiziralo bi se organiziranjem sljedečih aktivnosti u projektu

 -Edukacija djece i roditelja o zaštiti čovjekove okoline:Kako živjeti u vodozaštitnom pojasu,Propagiranje i edukacija o proizvodnji organske hrane,edukacija stanovništva(farmera) savjetovanje o upotrebi nutrienata.

 -Očuvanje staništa biljnog i životinjskog svijeta(izrada kučica za ptice i hranilišta za visoku divljač)

 -Poribljavanje rijeke Mošćanice i kontrola ribolova-

 4.Način realizacije projekta

 -Istraživanje djece-obilazak terena i registrovanje potencijalnih zagađivača,anketiranje stanovništva i druge aktivnosti monitoringa zaštite čovjekove okoline.

 -Aktivnosti na neutraliziranju djelovanja potencijalnih zagađivača

 -U saradnji sa lokalnom zajednicom i različitim interesnim grupama provoditi različite oblike kampanje( za upotrebu  ekoloških deterđenata,pritiska na lokalnu zajednicu za ulaganje radi održavanja čovjekove okoline.

 -Informisanje u toku realizacije projekta i aktivnosti vršit će se kontinuirano u školi,putem informativnog kutka,školskog lista itd.

 -Informisanje u toku realizacije projekta i aktivnosti vršit će se kontinuirano u školi,putem informativnog kutka,školskog lista itd.

 -Informisanje roditelja,lokalne zajednice i šire javnosti,po potrebi slati članke dnevnim novinama,organiziranje kampanja i sl.

          

                                              Pojedini dijelovi toka rijeke Moščanice

adeći na projektu „Mošćanica“ došli smo do saznanja da je na ovoj, u pjesmama opjevanoj,

rječici nekada postojao čitav niz vodenica koje su bile u funkciji i koristile mještanima ovog područja.U želji da vratimo jedno malo zrnce iz vremena kada se moglo napiti vode na bilo kojem dijelu toka Mošćance, došli smo na ideju da izgradimo jednu orginalnu vodenicu koja je nekada postojala na ovoj rijeci, da obnovimo tradicionalni majski teferič na ovom lokalitetu pod nazivom „omaha“.Vodenica bi bila locirana u blizini škole i bila bi pod zaštitom osoblja škole tako da bi se mogla očuvati za buduće naraštaje. Svi radovi na izgradnji bit će obavljeni  na dobrovoljnoj angažiranosti uposlenika škole i mještana ovog područja koji su spremni da nam pomognu..

Potrebna su nam, u ovom trenutku, finansijska sredstva kako bi pokrenuli realizaciju naše ideje.

Izgradnjom vodenice povratili bi jedan fragment iz naše skorašnje prošlosti, angažovali bi osoblje i učenike škole na djelovanje i učenje, izgrađivali bi svijest o problemu nestanka naše kulturne, tradicionalne baštine. Također bi podstakli učenike i mještane ovog područja na kreativnost u pronalasku rješenja, ostvarili bi komunikativno i kooperativno djelovanje na jednom te istom problemu.

Isto tako bi razvijali organizacione sposobnosti, spajanje teorije i prakse granice na relaciji škola, nastavnici, učenici, roditelji, te bi postale mnogo propusnije. Nadamo se da bi stanovništvo podstakli na uzgoj žitarica i njeno mljevenje u našoj vodenici što se uklapa u aktuelni projekat proizvodnje i upotrebe zdrave hrane.

Aktivnosti koje imamo namjeru poduzeti su:

S obzirom na to da smo stvorili ciljnu grupu, odredili lokaciju i izradili plan i dinamiku radova, predstoji nam da izradimo potrebnu dokumentaciju, saglasnosti nadležnih organa, dinamiku utroška eventualnih sredstava, te po završetku promoviranje i komercijalizacija same vodenice, izrada brošure i sl.

Metod rada je grupni, sa dinamikom koja obuhvata angažovanost svih subjekata koji su vezani za ovu odgojno obrazovnu ustanovu. 

Ciljna grupa je sastavljena od članova učeničke zadruge naš e Škole (učenika, uposlenika škole i roditelja-mještana Faletića) koji su izrazili želju za rad na ovom projektu.

Projekat će se implementirati u okviru poboljšanja kvaliteta odgojno-obrazovnog rada u nastavi. Vodenica će biti locirana tako da se iz školskog dvorišta može posjećivati, tj. ovo bi bila učionica u kojoj bi se povremeno držala ogledna nastava iz predmeta kultura življenja, priroda i društvo, fizika i biologija.

 

Trajanje projekta od 01.01.2012 do 30.09.2012. god.

 
 
  • Prva faza – izrada projektne i druge dokumentacije

  • Druga faza – zemljani radovi i postavljanje odgovarajućih cijevi

  • Treća faza  -  armirano-betonski radovi

  • Červta faza – gradnja drvene konstrukcije dimenzija 4x5m

  • Peta faza -  krovna konstrukcija

  • Šesta faza- unutrašnje uređenje prostora i postavljanje žrvnja (kamene ploče)

Drugi izvori finansiranja:  izvori same organizacije; dobrovoljni prilozi i donacije drugih organizacija. Naglašavamo da će članovi učeničke zadruge dobrovoljno izvoditi sve neophodne radove na ovom projektu.

 

PLAN   RADA

 

NAZIV RADA " PROJEKAT VODENICA "
IME VODITELJA

                                                                   IZUDIN BOTIĆ

       APRIL/MAJ

Pribaviti projektnu i drugu dokumentaciju za rad, urediti     lokaciju, izvršiti opsežne pripreme za izvođenje radova, odabrati     najpovoljniju ponudu i sl..

         JUN 

    Početi sa radovima, izgradnja objekta do krovne konstrukcije,uporedo iznaći najbolju ponudu za izradu i ugradnju vodeničkog     točka.

             JULI 

    Krovni radovi, uređenje terena i pristupa vodenici, ugradnja  vodeničkog točka

       AVGUST

    Dovršetak ugradnje vodeničkog točka, zaštita vodenice     (farbanje) i ostali radovi oko zaštite

      SEPTEMBAR

    Promoviranje (otvaranje) vodenice, prvo mljevenje žitarice i pravljenje peciva

    - pozvati sve zaslužne za izgradnju vodenice te dodijeliti     zahvalnice.

 

       

Budući izgled vodenice na rijeci Mošćanici            Maketa koju su radili učenici