Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                      OPĆA AKTA ŠKOLE     E-mail
 

 

 
 

DOKUMENTI - ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI RADNIH ODNOSA


DOKUMENTI - ZAKONI I PODZAKONSKA AKTA O PREDŠKOLSKOM I OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU 

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA


PRAVILA ŠKOLE


AKCIONI PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE


PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA 2016.godine


PLAN INTEGRITETA OŠ JU VRHBOSNA


PLAN ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE JU OŠ VRHBOSNA


PRAVILNIK O RADU ŠKOLE


 Pravilnik o dopuni pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta