Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                          Osoblje Škole     E-mail
                                                          UPRAVA  ŠKOLE

               

 

 V.D. Direktor                     Pedagog                          Sekretar                           Finansije

Erzumana Fukelj            Nermina Graca                    Alisa Lekić                 Nerđihana Alibegović

                                                        TEHNIČKO OSOBLJE
        
                  
  Džafer Mekić                    Zumra Hamza     
                      PREDMETNA NASTAVA

      

     Bibliotekar                         Hemija

   Sanela Dizdar                   Izudin Botić

 
       
      Historija                           Biologija
 
Meliha Bosankić              Edhem Čaušević
 

      

   Njemački jezik                 Engleski jezik

   Emina Zahiragić               Jelena Đurović

 
           
 Meho Podrugović             Muradija Grbo
               PREDMETNA NASTAVA 

      

      Matematika                 Tehnički odgoj

    Sabina Đogić                  Asmir Zimić

   

   
     Vjeronauka                 Tjelesni odgoj
    Hama Olovčić                Sead Kaljanac
  

  

      Geografija                 Informatika

     Hajra Čorović              Enesa Karalić 

 
                              
 Muzička kultura                           Fizika                               BHS  jezik                  Likovna kultura
  Lejla Kadrič                     Mirsada Omerović                  
   Melisa Kulić                     Zekerijah  Nalić

                               
       Likovna kultura                  BHS  jezik
  
   Amar Ajdinović               Jasminka Plakalo       
  
                                                     
 RAZREDNA   NASTAVA

                                
 Mirjana Osmanković           Sabina Zametica                 Hasija Džananović          Marija Božić-Tičić

                               
     Memić Sulejan