Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                          Osoblje Škole     E-mail
                                                          UPRAVA  ŠKOLE

                          Direktor                        Pedagog                           Sekretar                           Finansije

Mirsad Lelo                  Nermina Graca                    Emina Hrnjić                Nerđihana Alibegović

                                                        TEHNIČKO OSOBLJE
 
                  
  Džafer Mekić                    Zumra Hamza     
                      PREDMETNA NASTAVA

      

     Bibliotekar                         Hemija

   Sanela Dizdar                   Izudin Botić

 
       
      Historija                           Biologija
 
Meliha Bosankić              Edhem Čaušević
 

      

   Njemački jezik                 Engleski jezik

   Emina Zahiragić               Jelena Đurović

 
           
 Meho Podrugović             Muradija Grbo
               PREDMETNA NASTAVA 

      

      Matematika                 Tehnički odgoj

    Sabina Đogić                  Asmir Zimić

   

   
     Vjeronauka                 Tjelesni odgoj
    Hama Olovčić                Sead Kaljanac
  

  

      Geografija                 Informatika

     Hajra Čorović              Enesa Karalić 

 
                              
 Muzička kultura                           Fizika                               BHS  jezik                  Likovna kultura
  Lejla Kadrič                     Mirsada Omerović                  
   Melisa Kulić                     Zekerijah  Nalić

                               
    Njemački jezik                  Vjeronauka                            Likovna kultura                  BHS  jezik
  
Sanela Omeragić          Remzija Huric-Bećirovic           Amar Ajdinović               Jasminka Plakalo       
  
                                                     
 RAZREDNA   NASTAVA

                                
   
Haso Šabeta                 Mirsad Nikšić                          Hasija Džananović          Mirjana Osmanković

                               
 Erzumana Fukelj                Sabina Zametica            
       Marija Božić-Tičić                Memić Sulejan