Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                                PROJEKTI      E-mail
 

U našoj školi se svake školske godine realizuje više multidisciplinarnih projekata koje realizuju učenici  škole. Pri izradi godišnjeg plana rada škole svaki aktiv odabere oblast ili temu te tokom školske godine prikuplja i obrađuje materijale koji se realizuju dinamikom koja je predviđena u godišnjem planu rada škole.Tokom ove godine realizovani su:

          Realizacija projekta "Istina                                                 Realizacija projekta "Istina
 
         Eko  projekat 

 
                     Posjeta GRAS-u   
                 

 
 
              Eko  projekat 

 
                    Posjeta GRAS-u   
                    

 
Više članaka...

DAN SADNJE STABALA , 20.5.2011.

       Osnovna škola „Vrhbosna“ Sarajevo se  uključila u međunarodni projekt pod nazivom ENO Tree Planting Day. Ove godine, kad obilježavamo međunarodnu godinu šuma, posebno smo pozvani da se aktivno zalažemo za očuvanje šuma. Na inicijativu planinarske  sekcije, u blizini škole i naselja Faletići, tačnije na lokalitetu Golo brdo  svoj novi dom našlo  je oko 300 sadnica  mladih četinara, koliko  ima i učenika u  našoj školi.

slika

       U petak, 20. maja 2011., naša je škola, rame uz rame sa oko 5000 škola i organizacija iz 137 zemalja svijeta, obilježila Dan sadnje stabala i međunarodnu godinu šuma. Posadili smo na lokalitetu Golo brdo u blizini naselja Faletići i naše  škole 300 sadnica pod motom jedan učenik- jedna sadnica i želja nam je da se svaki učenik u zainteresira  za rast i  razvoj svog stabla.

       ENO Tree Planting Day – Dan sadnje stabala ove se godine održao po 10. put. Obično se organizira dvaput godišnje – u maju i septembru. Dan sadnje stabala jedna je od najpoznatijih aktivnosti ENO Programa, organizacije iz Finske. ENO Program je globalna virtualna škola i mreža za održivi razvoj. Postoji od 2000. godine, a do sada su se u njene aktivnosti uključile hiljade škola iz 150 zemalja svijeta.

       Aktivnost je započela  od Oceanije, gdje su posađena prva stabla. Nakon toga, prateći kretanje Sunca, nova stabla  zasađena su u Aziji, Europi i Africi. Na kraju je ovaj lanac stabala stigao i do Sjeverne i Južne Amerike. I napokon, u samo jednom danu, na stotine hiljada stabala širom svijeta našlo je svoj novi dom. Stabla koja su posađena pripadaju autohtonim vrstama.

       Djeca i odrasli, u okviru projekta, proučili su životinjske i biljne vrste mjesta na kojima su sadili stabla, odredili su geografsku širinu i dužinu tog mjesta te izradili fotografije od kojih će neke krasiti zajedničke online albume.

 

       Do ove godine zajedničkim snagama posađeno je preko 5 milijuna stabala, a izazov koji je pred nama je da ih do kraja 2017. posadimo 100 milijuna. Svi su pozvani!

Želimo posebno zahvaliti  „ Sarajevo šumama“ na stručnoj podršci  i donaciji  sadnica.

       18.5.2011. Odredili smo mjesto na kojem ćemo posaditi sadnice borova i koordinate tog mjesta. One su prijavljene u ENO Program kako bi se tačno vidjelo na Google mapi gdje su posađena naša stabla.

       Mjesto je označeno!
       Koordinate imamo: 048 - 60- 297 N  i  065- 38-140 E.

       Tu smo sadili naše  sadnice drveća, a kolika je važnost ovog projekta  govore nam i saznanja  da je drveće  ključan faktor u prirodnom ciklusu- uloga drveća  je ključna da prirodni ciklus bude ovakav kakav je.

 

·         Drveće proizvodi kisik koji je ključan za život na zemlji i apsorbira ugljični dioksid  koji je je štetan za okolinu.

·         Da nema šuma  ne bi bilo pitke slatke vode slana voda u zemlji postaje pitka i ukusna za zdravlje zahvaljujući šumama.

·         Drveće hrani tlo i obogaćuje ga, te ga štiti od rozije i propadanja...

 

Dobrobiti drveća su toliko velike da bi bez njega  cijeli život na zemlji izgledao potpuno drugačije ili čak ne bi ni postojao.

Sve gore navedeno nas čini ponosnim i zadovoljnim što smo dali svoj doprinos u očuvanju životne sredine  i što smo naveli na razmišljanje mlade ljude o njihovoj ulozi u očuvanju Planete Zemlje. Mi mislimo globalno i djelujemo iz našeg okruženj

                                                                                                 Sulejman Memić

                                                                                         Planinarsko-goranska sekcija

                                                                                               OŠ“Vrhbosna“ Sarajevo

 

 

           

 

 

     

NAZIV PROJEKTA:

GRAD SARAJEVO – GRAD EKO-ŠKOLA?

 

NOSILAC PROJEKTA:

NVO CENTAR ZA OKOLIŠNO ODRŽIVI RAZVOJ (COOR) Sarajevo

 

SAŽETAK PROJEKTA

 

Projekat “Grad Sarajevo – Grad Eko-škola“. se realizira u periodu septembar 2011 - mart 2012. godine. u sljedećim školama: OŠ „Vrhbosna“, OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“, Druga gimnazija, Gimnazija Dobrinja i Treća gimnazija.

 

Projekat “Grad Sarajevo – Grad Eko-škola“ se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ kojeg finansira Evropska unija.

 

Podršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građanki i građana u vršenju poslova od javnog značaja."

 

SVEUKUPNI CILJ PROJEKTA je doprinijeti ugradnji odgoja i obrazovanja za okoliš đačke populacije, kroz implementaciju pilot programa Eko-škola u 5 škola na području Grada Sarajevo, sa krajnjim ciljem poboljšanja opšteg stanja okoliša, te zdravijeg i kvalitetnijeg života u lokalnoj zajednici.

 

Eko-škola je međunarodni program ugradnje odgoja i obrazovanja za okoliš u obrazovnim institucijama, od najranijeg uzrasta do visokoškolskih institucija. U 5 odabranih škola bit će korištena metoda koja je uobičajena za ovaj program i koja se sastoji se od 7 koraka koje škola treba proći u smjeru dobivanja zvanja Eko-škola.

Kada BiH potpiše sporazum o pristupanju međunarodnom programu eko škola, škole koje prođu kroz pilot program će biti već pripremljene za uključenje u međunarodnu mrežu Eko-škola, a do tada, bit će primjer u svojoj lokalnoj zajednici ispravnim odnosom prema okolišu u svim segmentima življenja škole.