Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                                   Razvoj Škole     E-mail
 

OBNOVA I RAZVOJ ŠKOLE 

 O.Š. Vrhbosna je u toku rata bila u potpunosti srušena i devastirana. Po njegovu završetku jedan njen dio je obnovljen i stekli su se uslovi za ponovni početak odvijanja redovne nastave.

 
          ŠKOLA PRIJE OBNOVE      
 

Sekcija: Svijesnost o postojanju mina

 
           ŠKOLA U TOKU OBNOVE      
  

Sekcija: Svijesnost o postojanju mina

     OBNOVLJENO JEDNO KRILO ŠKOLE
          ŠKOLA PRIJE OBNOVE      
 

Sekcija: Svijesnost o postojanju mina

 
            ŠKOLA U TOKU OBNOVE      
  

Sekcija: Svijesnost o postojanju mina

                      ŠKOLA DANAS                 
   Sekcija: Svijesnost o postojanju mina         

         

                                  
                                                         U TOKU JE OBNOVA I DRUGE LAMELE ŠKOLE