Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                          ŠKOLA U BOLNICI   
                                   
                            
"Škola u bolnici" osnovana je 21.02.2005 god.

Škola se nalazi u okviru Kliničkog Centra Univerziteta u Sarajevu ,odjeli Dječija ortopedija, Dječija hirurgija i Pedijatrija. Na inicijativu Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo

 i Kliničkog centra Sarajevo,dana 25.02.2005. godine počela je sa radom "Školau bolnici".Pošto u Kliničkom centru tokom školske godine boravi izuzetno velik broj djece školskog uzrasta,

koja ostaju od nekoliko dana,sedmica pa i mjeseci,ukazala se potreba za iznalaženjem mogućnosti ukljućivanja bolesne djece u nastavni proces.

 

 
   
 

 

 
 
Više članaka...