Dobrodošli na web site Javne ustanove osnovne škole "Vrhbosna"
                                                        VIJESTI      E-mail
 

VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI

        VIJESTI         VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI         VIJESTI  

DAN DJEČIJE RADOSTI

 Dana 30.12.2011 godine,održan je Dan dječiji radosti uz organizovanje,veselog časa i Novogodišnjeg partija za učenike naše škoole

 

VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI

        VIJESTI         VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI         VIJESTI        

Donacija grada Ulma za našu školu

Predstavnici njemačkog grada Ulma i Osnovne škole „Spitalhofschule“ danas su (7. oktobra, 2011.) uručili donacije našoj školi.

 

Prijatelji iz Ulma su nam pripremili su šleper sportske i opreme za školske učinioce,

 kao i tri laptopa. Delegaciju iz Ulma smo dočekali prigodnim programom. Također su

nam u posjeti bili Amina Deljković, pomoćnik načelnika za obrazovanje, kulturu i

 sport, te ministar za obrazovanje Kantona Sarajevo Emir Suljagić koji se i obratio

 kratkim govorom prisutnima. Istakao je da je planiranje osnova svake saradnje, a ne

 nadanje, te da je već započelo planiranje dugoročne saradnje sa prijateljima iz Ulma.

  Posjetiocima se se predstavili i najmlađi učenici naše škole.

 

Na dan 1. marta 1992. prije sedamnaest godina na preporuku Arbitražne komisije međunarodne konferencije o Jugoslaviji, u našoj zemlji održan je referendum za jedinstvenu, cjelovitu, nedjeljivu, samostalnu, multikulturnu, multinacionalnu Bosnu i Hercegovinu. Za takvu našu domovinu svi smo se izborili, a Bosna i Hercegovina je priznata u svijetu kao samostalna država, jedinstvena država na karti naše planete.

VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI

        VIJESTI         VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI         VIJESTI        

18-og februara 2009 godine, na redovnoj sjednici Nastavničkog vijeća O.Š. Vrhbosna“, održan je izbor novih članova Školskog i Nadzornog odbora. Za članove Školskog odbora imenovani su: Botić Izudin nastavnik Hemije i Dizdar Sanela nastavnica Arapskog jezika i književnosti, a za novog člana Nadzornog odbora izabran je Čaušević Edhem nastavnik Biologije.

 VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI

        VIJESTI         VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI         VIJESTI        

O.Š. „Vrhbosna“ zajedno sa školama „Hamdija Kreševljaković“, „Grbavica 1“ i „Čengić Vila 1“ i uz podršku Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, realizira projekt „Izmami dječiji osmjeh“.

VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI

        VIJESTI         VIJESTI          VIJESTI          VIJESTI         VIJESTI        

VIJEĆE  UČENIKA

Vijeće učenika u našoj školi ne postoji samo formalno, već radi i funkcioniše aktivno i kvalitetno.

Uzevši u obzir značaj ove organizacije u smislu da je to mogućnost učenika da kvantitativno i kvalitativno doprinose uređenju života i rada u školi,kako u redovnoj nastavi tako i u vannastavnim aktivnostima ,kao i u oblasti međuljudskih odnosa, članovi vijeća učenika uz koordinaciju pedagoga

psihologa škole petnaestodnevno održavaju sastanke po potrebi i češće i bave se raznom problematikom.

Pitanja koja je razmatralo Vijeće učenika:

U GPRŠ je istaknut program rada i on je za ovaj period realizovan u cjelosti.

U proteklom periodu Vijeće učenika je intenzivno radilo izvan planiranih aktivnosti,  i to u područjima:

1.Izrada „Kućnog reda-pravila života i rada u školi“,

2.aktivno učestvovalo u izradi pravilnika o izricanju odgojno –disciplinskih mjera/pohvale i kazne/,

3.obavili anketiranje učenika,obradili rezultate na temu ,„Odnos učenik-nastavnik“

4.u saradnji sa vijećem roditelja učestvovali u pripremi i realizaciji humanitarni akcija,

5.priprema i realizacija „Novogodišnjeg partija“.

 

POČETAK SARADNJE SA PRIPADNICIMA TURSKOG BATALJONA EUFOR-a

Predstavnici Turskog bataljona EUFOR-a otpočeli su saradnju sa našom školom.Saradnja će se odvijati na edukativnom poljui obuhvatit će organizovanje kursa turskog jezika za učenike naše škole.Kurs će pohađati učenici od VI do VIII razreda,uz obilnu literaturu i stručne profesore.

 

 

 

 
...