Ministri Vlade Kantona Sarajevo, gđa Naida Hota-Muminović i gosp.Enver Hadžiahmetović, danas su bili gosti naše škole i svečano označili završetak radova na unaprjeđenju energetske efikasnosti objekta škole. Direktorica škole, Erzumana Fukelj-Sarić, uručila je zahvalnice za doprinos poboljšanju kvalitete uvjeta za rad. Učenici…

read more