Članovi Vijeća učenika

Hafsa Smajić

Predsjednik

Kenan Mulović

Podpredsjednik