02.10.2023.

Inovacije u nastavi

 
Čas Engleskog jezika u školskom dvorištu.
Učenici VI-1 razreda sa nastavnicom Arnelom Kačapor su igrali pantomimu u prelijepom školskom vrtu i na taj način ponovili vremena na engleskom jeziku.

02.10.2023.

Čas geografije

 
 
Korelacija predmeta
Učenici šestih razreda su u okviru nastave iz predmeta Geografija imali zadatak da izrade solarni sistem u korelaciji sa Likovnom kulturom. Oni su na ovaj način pokazali zavidan nivo kreativnosti, znanja i odgovornosti prema radu, pri čemu su se zabavili i radosno predstavili svoje radove, a isti se mogu pogledati u kabinetu geografije.

02.10.2023.

Mali Princ

 
“Čovjek samo srcem dobro vidi. Ono bitno, očima je nevidljivo.” Mali princ
Časovi lektire mogu biti veoma zanimljivi ako kod učenika probudimo kreativnost, maštu, odgovornost i volju za timski rad.
Učenici IX razreda sa nastavnicom @amelahadzo, analizirali su lektiru “Mali princ”, Antoinea de Sainta-Exuperyja .

02.10.2023.

Deveta umjetnost – strip!

 
Strip je priča koja se priča riječima i slikama. Prvi stripovi su se pojavili prije više od jednog vijeka u novinama. Sastojali su se od svega nekoliko sličica i često su bili komentar nekih tadašnjih događaja. Čitaocima se sviđala ta kombinacija slike i teksta. Crtežom se moglo nešto jasnije naglasiti a mali prostor za tekst (oblačić) tražio je od autora da budu jasni i sažeti.
Učenici VI-1 i VI-2 razreda su zajedno sa nastavnicom Amelom Osmanović-Grbo na časovima Bosanskog jezika i književnosti stripovali pripovijetku “Dječak Aron”, Isaka Samokovlije.

05.05.2023.

Historijski čas

 
U okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo u IX razredu je povodom “Dana sjećanja na ubijenu djecu u opkoljenom Sarajevu” održan historijski čas na kojem je nastavnik historije učenike upoznao sa dešavanjima u periodu agresije na našu državu i prenio poruke važnosti borbe protiv fašizma, jačanje ideje antifašizma i demokratije te borbe za osnovna ljudska prava.

14.04.2023.

Zanimljiv čas engleskog jezika🎩

Metodu “Šest šešira” (tehniku paralelnog mišljenja) je osmislio Edward de Bono, svjetski stručnjak u području kreativnog razmišljanja. Ova tehnika omogućava da se tema/problem sagleda iz 6 različitih perspektiva kako bi se izbjeglo jednosmjerno razmišljanje. Učenici VII razreda, na času Engleskog jezika, sa nastavnicom Enom Čelik su primijenili ovu metodu u nastavi kroz lekciju “Making people aware”. Ujedno su i osvijestili problem zagađenja okoline te osmislili načine kako svako od njih može doprinijeti očuvanju planete Zemlje.

22.03.2023.

ŠKOLA PLANINARSTVA

Realizirana Škola planinarstva za školsku 2022/2023. godinu u skladu sa Nastavnim planom i programom za Tjelesni i zdravstveni odgoj u sedmom razredu. Nastavnik Sead Kaljanac uz pomoć nastavnice Berine Klokić uspješno realizirali ovu aktivnost.

17.03.2023.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Učenici Ekološko-biološke sekcije su kroz odjeljenske zajednice, odjeljenjima naše škole predstavili važnost energetske efikasnosti, kako za planetu Zemlju tako i za našu školu, čijim se utopljavanjem postigla ušteda utroška energije te poboljšali uslovi rada za učenike i nastavnike..

16.11.2022.

“Igram se, učim šta jedem, da zdravo rastem”.

Učenici razreda V-1 su na času Engleskog jezika sa nastavnicom Enom Čelik kroz igru i zabavu učili o važnosti pravilne (zdrave) ishrane.

11.11.2022.

Hljeb je kruna svemu🍞🥖

 
Učenici prvog razreda sa učiteljicom Sanelom Murić su imali zanimljive aktivnosti kroz koje su upoznali kako nastaje hljeb. Napravili su svoj prvi hljeb čiji miris se širio kroz cijelu školu, a zatim i uživali u plodovima svog rada.

11.11.2022.

Čitam i čitajući pobuđujem maštu i kreativnost. 📚📖

Neki od radova realizovani na času lektire s nastavnicom Jasminkom Plakalo.