Članovi školskog odbora

Mehmed Đelilović

v.d. predsjednik, predstavnik Ministarstva

Amina Hasić

član, predstavnica Općine Stari grad

Dino Smajić

član, predstavnik roditelja

Hasija Džananović

član, predstavnik radnika

Pozivi na sjednicu školskog odbora

Pozivi na sjednicu školskog odbora