E-mail za prijavu korupcije:

korupciju.prijavi@osvrhbosna.edu.ba