Zumra Jašarević

Spremačica

Sabaha Ašćerić

Spremačica

Muradija Hasanović

Spremačica

Nevzeta Mrkaljević

Spremačica

Amel Halilović

Domar

Meho Podrugović

Ložač

Selvedin Hrnjić

Noćni čuvar

Muamer Mekić