Uvaženi direktori osnovnih škola u Općini Stari Grad Sarajevo,

obavještavamo vas da je Općinski načelnik Općine Stari Grad Sarajevo mr. Ibrahim Hadžibajrić raspisao JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu/refundaciju novčanih sredstava roditeljima/starateljima učenika I, II, III i IV razreda osnovnih škola na području Općine Stari Grad Sarajevo za nabavku udžbenika za školsku 2022/2023. godinu, te vas pozivamo da o istom informišete roditelje učenika od I-IV razreda, kao i da Javni poziv objavite na vidnom mjestu u školama i na školskim web stranicama.

Općinsko vijeće Stari Grad Sarajevo je na danas održanoj vanrednoj sjednici donijelo Zaključak kojim je ovlastilo općinskog načelnika za raspisivanje pomenutog javnog poziva.

Općinski načelnik mr.Ibrahim Hadžibajrić maksimalno je ubrzao procedure kako bi se roditeljima učenika što prije omogućilo da izvrše kupovinu udžbenika, a učenici u osnovnim školama Starog Grada, od I-IV razreda imali udžbenike u što kraćem roku.

Prema uslovima Javnog poziva, pravo na dodjelu/refundaciju novčanih sredstava za nabavku udžbenika mogu ostvariti roditelji/staratelji učenika I, II, III i IV razreda osnovnih škola na području Općine Stari Grad Sarajevo ukoliko:

a)            učenici redovno pohađaju jedan od navedenih razreda u osnovnim školama na području Općine Stari Grad Sarajevo (dokaz o navedenom će pribaviti Općina od strane direktora osnovnih škola)

b)            ukoliko ovo pravo nisu ostvarili po nekom drugom osnovu (dodjela novčanih sredstava za ovu namjenu, dodjela udžbenika i sl.)

Refundacija troškova kupovine udžbenika ostvarivat će se na osnovu zahtjeva podnesenih od strane roditelja/staratelja. Općina će refundirati troškove kupovine udžbenika koji će se koristiti u školskoj 2022/2023. godini, uplatom na račun roditelja/staratelja, uz priloženi dokaz o izvršenoj kupovini udžbenika. Refundacija ne obuhvata kupovinu radnih sveski.

Uz zahtjev je neophodno priložiti sljedeće dokumente (originale ili ovjerene kopije):

a)            Ovjerena izjava podnosioca zahtjeva da ovo pravo učenik nije ostvario po nekom drugom osnovu;

b)            Dokaz o izvršenoj kupovini udžbenika;

c)            Žiro račun roditelja/staratelja na koji će sredstva biti uplaćena i

d)            CIPS prijavu o mjestu prebivališta za roditelja/staratelja na čiji račun će se izvršiti   dodjela/refundacija novčanih sredstava.

Javni poziv će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave Javnog poziva.

Kompletan tekst javnog poziva, kao i prijavni obrazac može se preuzeti na linku ispod:

http://starigrad.ba/v2/vijest.php?id=11747

Almedina Porča

Pomoćnica načelnika za odnose s javnošću i informacioni sistem

Općina Stari Grad Sarajevo

Ulica: Zelenih beretki br.4

Tel: 033 282 407