Poštovani roditelji,

svjesni smo da naša škola ima ogromnu  historijsku važnost, kako za ovo okruženje tako i šire.

Kako bismo naše najmlađe upoznali sa historijom naše škole, odlučili smo da kreiramo historijski kutak u prostorijama ove ustanove. To će raditi učenici sa svojim nastavnicima.

Da bismo uspjeli u tome, potrebna nam je vaša pomoć.

Ukoliko posjedujete fotografije, sveske, udžbenike, druge značajne predmete koji su vezani za našu školu i obrazovanje, molimo vas da nam ih ustupite ili omogućite da ih fotografišemo, kako bi postali dio historijske građe škole. Cilj nam je promovisati našu školu, prošle generacije i naš kraj.

Također, imamo želju da motiviramo djecu na istraživački rad. Time bismo podstakli njihov potencijal  i razvijanje uloga u timskom radu.

Sve materijale možete dostaviti nastavniku historije Mezit Ajdinu svake srijede od 13:10 do 14:00 sati.